Walsbergs bos

Walsbergse bos

Het Walsbergse bos is ontstaan doordat een heidegebied werd aangeplant met naaldbomen. Vooral aan de randen staan loofbomen als eik, berk en lijsterbes. Door roofbouw op de heide ontstonden zandverstuivingen, waarvan nog een restant aanwezig is. Het bos is bekend als een biotoop voor de kleinste vogelsoort van ons land, het Goudhaantje.