Spoorzone (station Helmond)

Het nieuwe stationsgebouw en de fietsenstalling zijn sinds zondag 9 februari open. Het busstation en de onderdoorgang volgen in april. Tot die tijd is er op beide plekken ruimte nodig voor de plaatsing van nieuwe perronoverkappingen, door ProRail. Dit gebeurt in het weekend van 5 en 6 april. Na dat weekend kan de gehele stationsomgeving worden geopend.
Nieuw stationsgebouw
Het nieuwe stationsgebouw is een ovaal gebouw met veel glas, duurzame materialen en een groen dak met sedumbeplanting. Deze sedumbeplanting zorgt voor een aangename temperatuur in zomer en winter en voor de opvang van regenwater. Dat regenwater wordt gebruikt voor de toiletten en voor het bewateren van de bloemen van de bloemenwinkel in het station. Op het dak van het stationsgebouw zijn ook zonnepanelen aangebracht, waardoor het station voor een deel zelfvoorzienend is in zijn energie.
Er zijn een Kiosk, Bloemenshop en een broodjeszaak
Overkappingen
Zowel op het perron voor treinen richting Eindhoven als het perron voor treinen richting Venlo komen nieuwe overkappingen. Onder die overkappingen kunnen reizigers beschut tegen regen wachten op de trein.
NS Fietsenstalling
Bij het station is ook een nieuwe en overdekte NS Fietsenstalling met toezicht gebouwd, die plek biedt aan 2.000 fietsen. Ook op dit gebouw zit sedumbeplanting. Deze beplanting zorgt voor een goede temperatuur in zomer en winter. In deze stalling wordt een proef gehouden van twee jaar, waarbij nieuwe technieken worden toegepast om het stallen van de fiets veiliger, sneller en eenvoudiger te maken. Een van de technieken die beproefd wordt, is dat bij het toegangs- en controlesysteem gebruik gemaakt wordt van chipstallen. Mensen die geen chipkaart hebben, krijgen een speciale toegangspas. In de fietsenstalling kan de fiets gratis neergezet worden. Ook kan er een OV-fiets gehuurd worden.
Geen fietsen meer op andere plekken
Nu de nieuwe fietsenstalling open is, mogen er op andere stallingsplekken bij het station geen fietsen meer neergezet worden.
Verlengde Stationsstraat aangepast
Tegelijkertijd met de nieuwe fietsenstalling en het stationsgebouw, is ook de voetgangers- en fietsersbrug over de spooronderdoorgang open gegaan. Deze brug vormt de verbinding tussen de fietsenstalling en het stationsgebouw.
Nieuw busstation
Bij het station zijn de oude halteplaatsen voor bussen vervangen door een nieuw en dynamisch busstation.
Spooronderdoorgang
De barrièrewerking die het spoor jarenlang vormde, wordt weggenomen door de aanleg van een onderdoorgang. Dankzij deze onderdoorgang worden de Annabuurt en de nieuwbouwwijk Suytkade verbonden met het centrum van de stad.
Stationsomgeving
Zowel aan de noord- als zuidzijde van het station, wordt de stationsomgeving opgeknapt. Aan de kant van de Engelseweg is een nieuw parkeerterrein aangelegd.
Je toekomstdroom op een kunstwerk
Op het nieuwe Stationsplein komt een bijzonder en futuristisch kunstwerk: HELLO Future. Dit interactieve kunstwerk laat de dromen en wensen zien van inwoners van Helmond of andere geïnteresseerden. Mensen die wensen of dromen hebben voor de toekomst en die willen delen of iets willen meegeven aan een toekomstige generatie, kunnen hun wens insturen. De twee kunstenaars, Inge en Martin Riebeek, plaatsen de tekst dan in het display van het kunstwerk, zodat het voor alle bezoekers van het station zichtbaar wordt.
Treinvrij weekend op 5 en 6 april
In het weekend van 5 en 6 april worden er door ProRail nieuwe overkappingen geplaatst op de perrons. Er rijden dan geen treinen. Op de rijbaan van de spooronderdoorgang komt dan een grote kraan te staan, die de overkappingen op hun plek takelt. Het is de bedoeling dat de onderdoorgang na dat weekend open gaat. Dan zal ook het nieuwe busstation open gaan. Tot die tijd wordt er nog gewerkt aan de verdere afwerking van de stationspleinen, de sloop van het tijdelijke stationsgebouw en de plaatsing van het kunstwerk HELLO Future.