Peel-Raamstelling

Defensiekanaal onderdeel Peel-Raamstelling
Nabij het gebied de Halte op het grensgebied Brabant/Limburg bevindt zich het Defensiekanaal als onderdeel van de Peel-Raamstelling. Het defensiekanaal werd in 1939 gegraven vanaf Griendtsveen in noordelijke richting en mondt uit in het riviertje De Raam nabij Mill.

Natuurlijke barrières
De Peel-Raamstelling loopt grofweg van Weert tot Mill. Bij het vaststellen van het tracé werd gebruikt gemaakt van natuurlijke barrières zoals de Helenavaart, Noordervaart en het moerassige Peelgebied. De stelling werd echter op de dag van de Duitse inval, 10 mei 1940, reeds doorbroken. Het langst is stand gehouden nabij Mill.

Kazematten
De Peel-Raamstelling is met name nabij Griendtsveen goed intact gebleven en goed herkenbaar in het landschap. Om de 200 a 300 meter vindt u langs het kanaal kazematten als onderdeel van de verdedigingslinie. Deze kazematten zijn aangemerkt als rijksmonument en ingericht als verblijfplaats voor vleermuizen.

Het defensiekanaal en Peel-Raamstelling is een blijvende zichtbare herinnering aan de periode 1940-1945