Onze Lieve Vrouwe Onbevlekte Ontvangenis

De kerk werd tegelijkertijd met een pastorie gebouwd naar het ontwerp van Pierre Cuypers. De kerk had ongeveer 450 zitplaatsen en opmerkelijk is dat de toentertijd zeer arme gemeenschap meehielp met de bouw van deze kerk door bijvoorbeeld de stenen te bakken, net als in de Middeleeuwen. In 1944 werd de kerk ernstig beschadigd, maar na de oorlog werd het gebouw weer in de oude staat hersteld. Tussen 1962 en 1963 werd het transept verlengd.

Onze Lieve Vrouwestraat Model.NdtrcItem.HouseNumber
6035 AR, Ospel