MFA De Rips

De MFA is gekoppeld aan het bestaande gemeenschaphuis D'n Eik heeft een nieuwe basisschool De Klimboom , kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, bibliotheek en multifunctionele ruimten.