Lambertus Concerten: Het Participatiekoor met Johannes Passie

Het Participatiekoor vindt zijn oorsprong in het levensverhaal van Nico Knijnenberg, dat door journalist Erik Zwiers werd opgetekend in het boek Zolang ik er ben. Nico leed aan de ziekte van Alzheimer. Hoewel hij nog een actief leven leidde, voelde hij zich vaak door zijn omgeving buitengesloten, zich hardop afvragend: Doe ik nog mee? Aan het eind van zijn leven, dronken Nico en Erik samen een glas wijn. Terwijl zij proostten begon Nico te zingen: Wir setzen uns mit Tränen nieder, de eerste zin uit het slotkoor van de Matthäus Passion.Twee jaar na het overlijden van Nico ontmoette Erik Zwiers dirigent Felix van den Hombergh en legde hem de gedachte voor om de Matthäus Passion samen met mensen met dementie te gaan zingen.Wat begon als een gewaagd experiment – want kunnen mensen met dementie de Matthäus Passion nog wel zingen? – resulteerde in een concert van onverwacht muzikaal niveau dat met groot enthousiasme werd ontvangen.Op Stille Zaterdag 2018 zongen 15 mensen met dementie samen met 45 projectzangers delen uit de Matthäus Passion in de Doopsgezinde kerk in Haarlem. Tussen de koren en koralen door vertelden mensen met dementie en hun naasten hun eigen passieverhaal.Dat is ook de opzet van dit bijzondere concert! Alleen zullen in Helmond delen uit de Johannes Passie klinken.

Praktische informatie

Prijs
toelichting prijs 15,-/12,-/10,-
  Van Tot Toelichting
€ 151210.00 15,-/12,-/10,-

Zaterdag 11 april 2020 Vanaf 15:00 tot en met 16:30