‘De mooiste Modernisten’

Werken van modernisten uit de collectie van De Wieger op de bovenverdieping

De collectie van Museum De Wieger
bevat ruim honderd werken van Nederlandse kunstenaars die tot het modernisme gerekend kunnen worden. Modernisme is de verzamelnaam voor alle vernieuwende stromingen in de kunsten in West-Europa vanaf ongeveer 1905 tot de tweede helft van de jaren twintig. Hieronder vallen met name kubisme, fauvisme, futurisme, constructivisme, dadaïsme, expressionisme en surrealisme.
Samen met de museumwerkgroep van De Wieger heeft conservator Lex van de Haterd een selectie gemaakt uit de werken, in bezit van het museum

Vijf thema's
De schilderijen en werken op papier zullen per zaal gegroepeerd worden rondom vijf thema’s: landschap, stadsgezicht, stilleven, portret/figuur en abstractie. De eerste vier zijn klassiek en van alle tijden, maar in het begin van de twintigste eeuw veranderde de aanpak van schilders m.b.t. deze thema’s, terwijl de abstractie een genre is dat pas in het begin van de twintigste eeuw ontstaat. De kunstenaars van het modernisme willen niet zozeer de werkelijkheid goed weergeven, maar proberen met kleur, vorm, ritme en contrast als middelen hun gevoel uit te drukken. Niet de vraag of het werk mooi was (de esthetische waarde) of dat het goed gelijkend was (de realistische waarde) stond centraal, maar of het uitdrukking gaf aan het innerlijke gevoel van de kunstenaar (de emotionele waarde).

Verreweg de meeste modernistische schilderijen in de collectie van De Wieger hebben de werkelijkheid, de figuratie, als vertrekpunt, maar in kleur en in vorm wijken zij af van de kunstwerken uit de 19de eeuw. De kleuren zijn vaak fel of donker, de vorm is dikwijls gestileerd of zelfs geabstraheerd. Mooie voorbeelden hiervan in de expositie zijn de werken van Johan Dijkstra, Jan Wiegers, Leo Gestel en Jan Sluijters.
Met de schilderijen die het verst gaan in abstractie, is een aparte zaal ingericht. Bij enkele kunstwerken is de figuratie zelfs helemaal losgelaten, bijvoorbeeld in de composities van Theo van Doesburg en Thijs Rinsema.

Alle kunstwerken in deze expositie komen uit de collectie van De Wieger, maar een flink aantal ervan is geen eigendom, maar in langdurig bruikleen. De belangrijkste bruikleengever is de Amsterdamse kunstverzamelaar Ger Fransen, van wie in deze tentoonstelling ongeveer twintig werken te zien zijn, o.a. modernistische topstukken van Jacoba van Heemskerck en Louis Saalborn

Opening
Zondag 20 januari om 15:00 uur door Lex van de Haterd en Ger Fransen

De Wereld van Hendrik Wiegersma
Op de begane grond van het museum wordt het werk van Hendrik Wiegersma getoond in de context van zijn leven en zijn artistieke vriendenkring, dit keer met speciale aandacht voor zijn grote fascinatie voor snelheid: foto’s van zijn eerste motor en zijn eerste auto en natuurlijk zijn bij uitstek modernistische schilderij De Motorrijder.

Toekomstige tentoonstellingen
In de ateliers is van 31 januari t/m 24 februari een expositie te zien met afstudeerwerk van leerlingen van het St. Willibrordgymnasium en van 17 maart t/m 5 mei De Peel in licht van Emelie Jegerings en Catharina Driessen Praktische informatie

Vanaf Zondag 20 januari 2019 tot en met Zondag 5 mei 2019

Dag Van Tot
Zondag 12:00 17:00
Woensdag 12:00 17:00
Donderdag 12:00 17:00
Vrijdag 12:00 17:00
Zaterdag 12:00 17:00

Oude Liesselseweg Model.NdtrcItem.HouseNumber
5751 WN, Deurne