De Bundertjes

Een natuur- en wandelgebied ten noorden van het centrum van Helmond en ten oosten van de (oude) Zuidwillemsvaart.
De Bundertjes 
De Bundertjes is de naam van een natuur- en wandelgebied ten noorden van het centrum van Helmond en ten oosten van de (oude) Zuidwillemsvaart in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Men spreekt soms ook wel van 'de Wissen', met een woord dat naar wilgengriend verwijst.

Natuur- en wandelgebied
Deze al met al omstreeks 100 hectare grote groenzone bestaat uit moerasbos, griendhout, weilanden, enige landbouw, rietveldjes, ruigten, oude beeklopen, een ijsbaantje en volkstuinen. Daarnaast ligt hier een biologische tuinderij die eveneens de Bundertjes heet. Vroeger lagen hier vooral moerassige beemden en eeuwsels langs de Oude Aa en Bakelse Aa. Daarvan is nu alleen nog het natuur- en wandelgebied De Bundertjes overgebleven.

De oude Aa
, een meanderende beek, is door normalisatie ingrijpend gewijzigd, maar bij de Bundertjes is nog altijd de oude, meanderende beekloop terug te vinden. Noordelijk van de Bundertjes heeft men een oude loop van de Bakelse Aa weer uitgegraven en de naam Gulden Aa gegeven.

Natuurtuin De Robbert
is te vinden in de Bundertjes.
De tuin is gratis toegankelijk op zaterdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur en in het zomerseizoen op elke 3e zondagmiddag van de maand van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Er is een wandelroute met paadjes en bruggetjes tussen bloemrijke graslanden, moerasjes, open water en elzenbosjes.
Natuurtuin De Robbert