Concertcyclus - MusicAll in Life

Leerlingen van verschillende scholen worden ondersteund door professionals in een voorstelling met beeld en muziek

Het uitgangspunt
is de verschillende (muzikale) culturen in Deurne in het verleden (Deurne 1300), heden én de toekomst.
Dit wordt gevangen in de visie die jongeren hebben op het muzikale en 
culturele Verhaal van Deurne

Collecte bij de uitgang
Met een richtbedrag van € 5,00 per persoon als vrijwillige bijdrage kunnen wij de Concertcyclus mogelijk blijven maken

Samenwerking
IVO-Deurne (Peellandcollege en Hub van Doornecollege), Willibrord Gymnasium, Hebbes, muzikale professionals
vanuit verschillende culturen, parochie Heilige Willibrord Deurne, Werkgroep concertcyclus Stichting Behoud Sint
Willibrorduskerk, MSM Mies Sleegers

Concertcyclus
De Concertcyclus die elk jaar wordt georganiseerd fungeert als platform voor de niet-liturgische muzikale activiteiten en evenementen in de kerk. Deze concerten vinden gedurende het jaar doorgaans plaats op een zondagmiddag om 16:00 uur. Sinds in mei 2011 het gerestaureerde Smitsorgel in gebruik is genomen is er alle reden om ook speciale orgelconcerten te organiseren op dit prachtige instrument. Deze zijn in de cyclus geïntegreerd

Entree
Gratis.

Praktische informatie

Zondag 17 januari 2021